+421 903 922 980

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje:

IB Rein, S.R.O.,
Adresa sídla Spoločnosti: Líščie Nivy 6, 821 08 Bratislava
Adresa prevádzky: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35896582
DIČ: 2021864515
IČ DPH: SK2021864515
Číslo účtu: 2628852662/ 1100 Tatra Banka
POZRITE SI ĎALŠIE VIDEÁ